De Leidse Studenten Vereniging Minerva mag dit jaar haar 205de verjaardag vieren. Dit hele collegejaar staat in teken van het 41steLustrum, welke wordt afgesloten met een Lustrumfeest in de zomer van 2019. Van 28 juni tot en met 12 juli 2019 worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de leden en oud-leden van Minerva, studenten uit heel Nederland en de inwoners van Leiden.

De sociëteit aan de Breestraat heeft niet voldoende capaciteit om deze Lustrumviering mogelijk te maken, om deze reden is er gezocht naar een groter gebouw op een externe locatie. Die locatie is gevonden in en rondom het voormalig postkantoor aan de Schipholweg 130, te Leiden. In dit gebouw wordt het grootste deel van de festiviteiten georganiseerd.

De organisatie is zich ervan bewust dat de lustrumlocatie in een werk- en woonwijk is gelegen. Er worden tijdens het Lustrumfeest diverse maatregelen getroffen om de overlast tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld:

  • Er wordt een geluidsrapport opgesteld door een professionele partij. Zij zullen aanbevelingen doen om aan de geluidsnorm te voldoen.
  • De muren van de lustrumlocatie worden zo veel mogelijk geïsoleerd.
  • Gedurende het evenement worden continu geluidsmetingen uitgevoerd.
  • Fietsen moeten worden geparkeerd op het Lugdunum parkeerterrein, zodat iedereen er zo min mogelijk hinder van ondervindt.
  • Na afloop van elke dag wordt het terrein professioneel schoongemaakt. Hierbij zal de omgeving rondom het terrein ook meegenomen worden, om eventueel overtollig afval te verwijderen.
  • Er is altijd veiligheidspersoneel aanwezig wanneer er activiteiten zijn.

Informatie kun je verder vinden op www.lustrumminerva.nl en op https://www.facebook.com/LustrumMinerva/.

Met de Lustrumcommissie van Minerva is afgesproken dat zij BPS informeren over de voorbereidingen rondom de lustrumlocatie.