Duurzaamste Kilometer van Nederland
Duurzaamste Kilometer van Nederland
In het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg is een transformatie gaande. Het is een complexe uitdaging om het gebied – waar dagelijks meer dan 70.000 mensen gebruik van maken – vóór 2025 te veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland. En toch is dát precies wat we gaan doen.

29 PARTIJEN TEKENEN EEN GREEN DEAL
Door met elkaar samen te werken in deze ‘coalitie van ambitie’ wordt de verduurzaming van de gebiedsontwikkeling van het Stationsgebied en de Schipholweg versneld. Maar liefst 29 partijen zetten hun handtekening onder een Green Deal en starten met 7 kansrijke business cases.

DOE JE MEE?

www.duurzaamstekilometer.nl

St. Ondernemersfonds Leiden
St. Ondernemersfonds Leiden
In 2005 is het eerste ondernemersfonds van Nederland opgericht in Leiden. Het Ondernemersfonds is bedoeld om de collectieve bestedingen van ondernemers in de gemeente Leiden te financieren. Door de collectieve aanpak wordt free-riders problematiek tegengegaan. Bovendien wordt met eigen geld de slagkracht van ondernemers vergroot: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken, zonder aan te hoeven kloppen bij gemeente. Daarnaast stimuleert het fonds samenwerking tussen de verschillende ondernemers, organisaties en sectoren in Leiden. Door een heffing van 5,3% op de OZB niet-woningen dragen alle ondernemingen en organisaties in Leiden evenredig bij aan het fonds. Via de vereniging waar de ondernemers bij zijn aangesloten, kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan.

http://www.ondernemersfonds.nl/

Economie071
Economie071
Economie071: on top of knowledge

Voor het versterken van de kenniseconomie in de Leidse regio werken de drie werkvelden overheid, ondernemers en onderwijs/kennis samen. Onder de vlag van Economie071 voeren zij projecten uit die gericht zijn op de thema’s Life Sciences & Health, Vitaliteit, Ondernemerschap en Innovatie. Dit ten gunste van investeringen in de regio en werkgelegenheid.
Meer weten over de projecten en de organisatie, bekijk dan:

http://www.economie071.nl/

Leiden Marketing
Leiden Marketing
Leiden Marketing is de organisatie om Leiden regionaal en (inter)nationaal op de kaart te zetten en om meer toeristische en zakelijke bezoekers naar Leiden te trekken. De organisatie geeft invulling aan het merk ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’. In Leiden Marketing participeren 19 stadspartners uit Leiden.

Leiden Marketing is verantwoordelijk voor de citymarketing van de stad Leiden en neemt tevens de exploitatie van de VVV en het Expat Centre voor haar rekening.

Doel is naast het gastheerschap van de stad, het merk ‘Leiden’ op de kaart te zetten, met als gewenst resultaat een groei te realiseren in het aantal bezoekers, congressen en studenten, maar ook een verbinding te leggen tussen de vitale stad en haar bewoners. De organisatie geeft invulling aan het merk ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’.

www.visitleiden.nl/nl/contact/leiden-marketing

Bereikbaar Haaglanden-Rijnland
Bereikbaar Haaglanden-Rijnland
De Mobiliteitsmakelaar Rijnland maakt onderdeel uit van Bereikbaar Haaglanden dat als doel heeft de bereikbaarheid van de regio te vergroten.
Een betere bereikbare regio door een efficiënter gebruik van wegen, het OV en het fietsnetwerk, in combinatie met het verbeteren van de voorzieningen en het inzetten van slimme (beleids- en gedrags) maatregelen. Hierdoor wordt het werkgevers en werknemers gemakkelijker gemaakt om op een andere manier en/of op andere tijden te reizen.
Voor meer info:
Jan Breugem – 0655847021

www.bereikbaarhaaglanden.nl/
werkgebied-rijnland