De verkeerslichten op het kruispunt Dellaertweg/Schuttersveld zijn aan vervanging toe. Voorafgaand aan groot onderhoud bekijkt de gemeente of de weginrichting nog voldoet. Hieruit blijkt dat de doorstroming en verkeersveiligheid beter kan. Daarom start de gemeente vanaf 18 februari met werkzaamheden aan het kruispunt. Eén week (24 februari t/m 5 maart) is het kruispunt helemaal dicht.

Een volledige herinrichting van het kruispunt vindt over een aantal jaar plaats wanneer het laatste tracédeel van de Centrumroute wordt uitgevoerd.

Werkzaamheden

  • De Dellaertweg krijgt een extra rijstrook. Zo kan verkeer gelijktijdig naar rechts en naar links afslaan en zal de doorstroming verbeteren.
  • De fietsoversteek op Schipholweg wordt breder. Zo kunnen fietsers elkaar makkelijk passeren en zullen fietsfiles afnemen.
  • De bouwuitrit Lorentz wordt aangesloten op de verkeerslichten.

Afsluitingen, omleidingen en bereikbaarheid
De werkzaamheden vinden plaats van zaterdag 18 februari tot en met zondag 5 maart 2017. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren is het kruispunt één week, van 24 februari tot en met 5 maart, volledig afgesloten voor al het verkeer. Ook wordt er in de avonden en nachten gewerkt om sneller klaar te zijn en zo overlast voor het verkeer te beperken. Verkeer wordt omgeleid met borden. De bussen rijden tijdens de afsluitingen tijdelijk anders. Daar waar het nodig is zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen om het werk te leiden.

In deze brief van de Gemeente Leiden leest u verder wat de werkzaamheden inhouden: 2017-045 Bewonersbrief Herinrichting kruispunt Dellaertweg-Schuttersveld