Gebiedsvisie Schipholweg

De concept gebiedsvisie Schipholweg is door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor de inspraak. De inspraak termijn loopt van 6 december 2019 tot 24 januari 2020.

De gebiedsvisie Schipholweg is de afgelopen maanden opgesteld in samenwerking met betrokken partijen, zoals ontwikkelaars, beleggers, gebruikers en omwonenden van de Schipholweg. De concept gebiedsvisie sluit aan bij het masterplan voor het Stationsgebied en is onderdeel van de Duurzaamste Kilometer van Nederland. De gebiedsvisie geeft duidelijke kaders voor initiatieven en een eenduidige visie voor het gebied.

Als afsluiting van het participatietraject is er in dit geval voor gekozen om formeel de inspraak in te gaan. Alle relevante informatie en documenten vindt u hier.