In samenwerking met de afdeling beheer van de Gemeente Leiden vinden sinds dit jaar een aantal schouwrondes in het werkgebied plaats om de kwaliteit en veiligheid van het werkgebied te waarborgen. Tijdens de schouwronde worden een inventarisatie gemaakt van onderhoudszaken die aangepakt moeten worden.

Denk aan:
– de staat van de openbare ruimte (wegen, trottoirs, inritten)
– groenvoorziening
– vervuiling (zwerf- en dumpafval)
– straatmeubilair (lantaarnpalen, bebording)

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, levert een belangrijke bijdrage aan de uitstraling en aantrekkelijkheid van het werkgebied.

Voor 2017 staan er nog schouwrondes gepland op 21 september en 14 december.