Onderstaand het vervolgproces en de planning van de Gebiedsvisie Schipholweg.  De bedoeling was dat de visie in mei in de raad besproken zou worden. Door de maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn een aantal, voor de Gebiedsvisie Schipholweg noodzakelijke, vergaderingen in maart en april niet door gegaan. Dat betekent dat de planning verschoven is. De (voorlopige) planning is als volgt:

11 juni – 1e raadscommissie
2  juli – 2e raadscommissie
9 juli – gemeenteraad

Dinsdag 26 mei 2020 heeft het college een besluit genomen over de gebiedsvisie Schipholweg en de beantwoording van de inspraakreacties. Het college heeft de gebiedsvisie voor vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd.

Voordat de gemeenteraad over de gebiedsvisie Schipholweg een beslissing neemt, kan de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling bewoners in de gelegenheid stellen om hun mening te geven over het voorstel (inspreken). De planning die op dit moment bekend is, is dat de raadscommissie plaats vindt op dinsdag 2 juli 2020, de inhoudelijke behandeling zal dan naar alle waarschijnlijkheid ook plaatsvinden. Voor meer vragen over de planning of het eventueel inspreken in de vergadering kunt u contact opnemen met de commissiegriffier Emiel Teunissen van de griffie, via e.teunissen@leiden.nl

De visie en de bijbehorende bijlagen zijn dinsdag 2 juni rond 16.00 uur te vinden op www.leiden.nl/schipholweg (de link staat bij nieuwsberichten). Vanaf dat moment zijn de documenten openbaar.