Sedert 2015 is Leiden een nieuw podium rijker: het Openluchttheater in de Leidse Hout.
Een en ander is een initiatief van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (die al jarenlang concerten in het volkspark organiseert), samen met de OV Boerhaavedistrict.

Ook BPS ondersteunt dit initiatief van harte met een bijdrage voor 2016.

Op http://oltleiden.nl/wordpress/ vindt u het gevarieerde programma van het seizoen 2016 en zijn een flink aantal foto’s te bewonderen van de voorstellingen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.
De waardering voor de voorstellingen in het theater spreekt uit de bijdragen op www.facebook.com/openluchttheaterleidsehout