Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is een enorme opgave die elke stad anders aanpakt. In Leiden is een ambitieuze alliantie gesmeed voor de transformatie van het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg. Van dit gebied maken dagelijks 70.000 mensen gebruik.

Het doel is om dit gebied voor 2025 te veranderen in de duurzaamste kilometer van Nederland (DZKMNL). Maar liefst 29 partijen hebben hun handtekening gezet onder een Green Deal die de DZKMNL moet realiseren. De uitvoering gebeurt via een bottom-up benadering waarbij de community en een vrijwillige samenwerking centraal staan. Het doel van de DZKMNL is om van het gebied een aantrekkelijke plek te maken om te wonen en werken met een gezonde leefomgeving en een duurzame toekomst.

Omdat de Schipholweg middenin de DZKMNL ligt, wil de DZKMNL in het bijzonder het Business Platform Schipholweg-Schuttersveld informeren en betrekken bij de DZKMNL. Op korte termijn vindt een activiteit plaats vanuit de DZKMNL speciaal voor de leden van het Business Platform Schipholweg-Schuttersveld: een workshop over de DZKMNL en de circulaire economie (zie hieronder project 19). Voorafgaand aan de workshop ontvangen de leden van het Business Platform een enquête. Deze enquête is erop gericht om informatie te verzamelen om een interessante, boeiende en waardevolle workshop voor jullie te kunnen samenstellen over de DZKMNL en de circulaire economie.

Business Platform Schipholweg-Schuttersveld is één van de ondertekenaars van de Green Deal en zal een aantal korte termijn projecten uit het projectenvoorstel financieel adopteren. Deze projecten zijn:

Projectplan Schone mobiliteit delen
15 – Werknemers uit de auto
WAT: Het stimuleren van ondernemers in de DZKMNL om hun werknemers te verleiden tot het gebruik van het ov via ov-probeerpassen of het gebruiken van e-bikes.
DOEL: Door mensen te laten ervaren hoe aantrekkelijk het ov of een e-bike is, hoe groter de kans dat ze de auto laten staan.
16 – 0-meting luchtkwaliteit
WAT: Het uitvoeren van een nulmeting luchtkwaliteit waarmee een vrij nauwkeurig beeld verkregen wordt van het gehalte NOx en CO2 in de lucht, en liefst ook PM2,5 en PM10, en roet en ultrafijnstof.
DOEL: Hiermee is de uitgangssituatie bekend en kan later worden nagaan of de maatregelen binnen de DZKMNL hebben gewerkt.

Projectplan Circulair – Afval bestaat niet
19 – Circulaire Economie; wie doet er mee
WAT: Door middel van workshops werkgevers enthousiast maken om met hun eigen bedrijf mee te doen aan de circulaire economie en de DZKMNL.
DOEL: Tijdens de workshops worden aan bedrijven concrete handvatten gegeven en daarmee wordt het aantal deelnemers aan de circulaire economie vergroot.

Meer informatie over de DZKMNL?
www.duurzaamstekilometer.nl