Hoe worden de Schipholweg en het Schuttersveld een bruisend onderdeel van booming Leiden?
Daarover willen we met eigenaren, ontwikkelaars, beleggers, bewoners en gebruikers van de Schipholweg/Schuttersveld in gesprek. De aftrap hiervoor vindt plaats op 30 januari 2018 in het gebouw van Achmea, in combinatie met de Nieuwjaarsbijeenkomst van Business Platform Schipholweg.

Leiden in ontwikkeling
Leiden staat in de spotlights. Woningbouw, economische groei, herontwikkeling: Leiden ondergaat de komende jaren een metamorfose. Zeker het gebied aan de centrumkant van station Leiden Centraal is volop in ontwikkeling. Officieel valt de omgeving Schipholweg/Schuttersveld net buiten de plannen. Reden te meer om met eigenaren, vastgoedontwikkelaars, ondernemers en gebruikers in dit deel van Leiden na te denken over de vraag hoe Schipholweg/Schuttersveld kan profiteren van de ontwikkelingen in de stad en economisch en ruimtelijk kan uitgroeien tot een levendig en zakelijk deel van het centrum.

We staan er niet alleen voor
Het is de wens van de gemeente om samen met de eigenaren, ontwikkelaars, beleggers, bewoners, gebruikers en andere partijen in en rond de Schipholweg/Schuttersveld te kijken hoe ook dit stukje van de stad substantieel aantrekkelijker kan worden.

Om namens de bedrijven van de Schipholweg/Schuttersveld te kunnen spreken, vindt het Business Platform Schipholweg het belangrijk om te weten welke kansen belanghebbenden zien voor de toekomst en welke wensen zij hebben. Hoe kijkt men bijvoorbeeld tegen de volgende kwesties aan?

Hoe maken we het gebied toekomstbestendig?
Hoe verhelpen we leegstand?
Welke kant moet het op? Op de plek van het voormalige postkantoor komen woningen. Verdient dat navolging? Of is het tijd voor winkels en/of horeca?
Hoe maken we het gebied aantrekkelijker?
Hoe moet de balans zijn tussen werken, wonen, winkels en groen?
Wat is nodig om er een levendig gebied van te maken? Niet zo druk als het stationsgebied misschien, maar ook niet zo stil als een bedrijventerrein.

Landschapsarchitect en stedenbouwkundige Prof. Riek Bakker is aanwezig om haar ervaringen te delen. Zij tekende onder andere voor de Kop van Zuid in Rotterdam en Leidsche Rijn in Utrecht.

Ook de projectleider van de herontwikkeling van het Stationsgebied geeft een presentatie over het gebied een deelt daarin zijn visie op de kansen en mogelijkheden.