Samenwerken aan kansen voor de Schipholweg en omgeving als bruisend onderdeel van de stad!

Visieontwikkeling Schipholweg/Schuttersveld
In navolging op de BPS Visiebijeenkomst van 30 januari jl. organiseert de gemeente op 11 april a.s.  in samenwerking met Stedenbaan een alliantiegesprek. Doel van het gesprek is dat de verschillende partijen, die betrokken (moeten) zijn bij de verbetering van het gebied, samen tot een gedeelde ontwikkelingsstrategie komen. Hiervoor zal in overleg met het bestuur van Business Platform Schipholweg een vertegenwoordiging van de ondernemers in het gebied worden uitgenodigd.

Welke kansen zijn er voor de toekomst van de Schipholweg/Schuttersveld en omgeving?
De Schipholweg/Schuttersveld is een belangrijke verkeersader in de stad naar het treinstation en het centrum van Leiden. Met de ontwikkeling van het stationsgebied, de binnenstad en Bio Science Park, veranderen de kansen voor het gebied. De Schipholweg/Schuttersveld is nu nog een monofunctionele omgeving, met vooral kantoren en bedrijven. Kan de Schipholweg/Schutterveld zich in de toekomst ontwikkelen tot een levendig werk- en woonmilieu met een mix aan voorzieningen? Zijn er mogelijkheden om bij te dragen aan de woningbouwopgave van Leiden? Welke kansen zien we dan? Wat zou er moeten gebeuren?

Dit alles vraagt om een gezamenlijke aanpak van betrokken overheden, private en maatschappelijke partijen in en om het gebied. Om samen die kansen nader te verkennen én te benutten!

De gemeente Leiden organiseert een brede dialoog over de ontwikkeling van het gebied rondom de Schipholweg/Schuttersveld: het Alliantiegesprek. Het doel van dit Alliantiegesprek is om de samenwerking tussen diverse partijen rond de Schipholweg/Schuttersveld te stimuleren: welke kansen zien we samen? En met wie en hoe samenwerken? In het Alliantiegesprek zoeken we naar een gezamenlijke aanpak waarmee we een impuls geven aan de ontwikkeling van de Schipholweg/Schuttersveld en omgeving.

De bijeenkomst vindt plaats op 11 april a.s. Aanwezigheid alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging.

Dit Alliantiegesprek wordt mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden. Bij vragen kunt u contact opnemen met: Hilde de Boer, gemeente Leiden: H.de.Boer@leiden.nl.