Eind 2018 heeft de eerste ateliersessie Gebiedsvisie Schipholweg van de Gemeente Leiden plaatsgevonden. Er is toen waardevolle feedback ontvangen op de basisanalyse en zijn er ideeën opgehaald voor verdere uitwerking. Naast de ateliersessie, is ook de community van de Duurzaamste Kilometer gevraagd mee te denken over verduurzaming en zijn er twee wijkwandelingen georganiseerd, met inwoners en betrokkenen van het Houtkwartier en de Maredijkbuurt.

Op basis van alle input, is een concept gebiedsvisie voor de Schipholweg opgesteld. Graag gaat de gemeente met belanghebbenden in gesprek om te bezien of iedereen zich in de ontwikkelrichting en de gemaakte keuzes kan vinden. Past uw ambitie binnen de visie? Worden uw belangen goed geborgd? Verbetert de kwaliteit voldoende?

Voor genodigden heeft op 9 april jl. een 2e ateliersessie plaatsgevonden waar dilemma’s en keuzes over verkeer & stromen, openbare ruimte en gebouwen gepresenteerd werden met als doel concrete en gezamenlijke aandachtspunten aan de gemeente mee te geven voor de definitieve gebiedsvisie.